La dansateràpia com a part de la psicoteràpia corporal beneficia la salut i el desenvolupament humà, ja que permet a qui la practica integrar-se físicament, emocionalment, mentalment i espiritualment.

La dansateràpia com a part de la psicoteràpia corporal beneficia la salut i el desenvolupament humà, ja que permet a qui la practica integrar-se físicament, emocionalment, mentalment i espiritualment.
L’espontaneïtat de la persona en moviment, la seva consciència psico corporal en l’execució i la seva expressió autentica comporten a la integració en el present per a generar transformacions. L’exploració, prendre consciència i sanar, succeeixi a través del moviment psico corporal.
Cada sessió és un espai individual i col·lectiu on de forma creativa, pensar, sentir i fer a través de la integració de la ment, cos, cor, el procés grupal contribueix al procés de la mutualitat i empatia per a créixer en col·lectiu.
L’Ana Cortés s’ha format a la Casa del Movimiento a la Universitat Autònoma de Morelos, actualment és estudiant del postgrau en Dansa Moviment Teràpia de la Universitat Autònoma de Barcelona; UAB.

Horari:
Dilluns de 16.00 a 17.30h
Professora:

Ana Cortés

Respiro Bioconsciencia
Danzaterapia Naturaleza