Classes setmanals per cultivar i tenir cura del camp bio-energètic

Una estona cada setmana per tenir cura a través de l’ésser energètic sobre la nostra salut. Per desenvolupar les nostres capacitats d’auto sanació amb l’aprenentatge de tècniques de Qi-gong, ablucions aurals, pranoterapia, intervenció energètica i activació de codis. Segons la concepció holística de l’ésser humà, qualsevol desajust manifestat en el cos físic pot ser detectat amb anterioritat en el camp bio-energètic. Si aprenem a tenir cura del nostre estat energètic, aconseguirem evitar malalties i desajustos innecessaris. Amb aquestes pràctiques, desenvoluparem, la sensibilitat per percebre el camp subtil que ens envolta i en el que participem i adquirirem una major destresa per dissoldre les actituds, sentiments i pensaments que ens mantenen en desequilibri. Aprendrem a testejar quins són els orígens dels malestars, obstacles i creences que ens limiten i aplicarem tècniques diverses que els dissolguin i eliminin. Ampliarem la nostra percepció i sensibilitat per esbrinar la petjada energètica que desequilibra la nostra vida. La perseverança i la pràctica en aquest nou aprenentatge ens sorprendrà, mostrant-nos la responsabilitat que sobre la realitat de la nostra salut tenim, i com fer-ho per transformar-la.

Josep Ayet Puigarnau

Hores concertades