“Comparteix massatge, joc i motricitat amb el teu nadó”

De 0 a 6 mesos

Quan tenim un fillet ens preocupa aportar-li el màxim de benestar i ens preguntem com podrem acompanyar  i facilitar  el seu desenvolupament.Per afavorir un desenvolupament harmònic i global, el nadó necessita sentir-se cuidat, escoltat, respectat, estimat, tocat, abraçat, bressolat, se li permeti moure lliurement…En aquest taller utilitzarem eines que ens ajudaran a vincular-nos i comunicar-nos afectivament amb els fillets i alhora els ajudaran a anar coneixent i madurant les diferents parts del seu cos, del llenguatge verbal, el desvetllament i la integració sensorial, la relació i la comunicació, la curiositat, el desig d’exploració i d’experimentació i l’alegria del joc i del contacte corporal…
Eines com ara el massatge, moixaines, cançons, jocs per bressolar i dansar, jocs de falda, jocs sensorials i sensoriomotrius… Eines que tenen com a finalitat aportar-vos recursos i comprensió per aprofundir en una interacció més intima en la vida diària del vostre fill/a, afavorint el creixement dels aspectes motriu, afectiu, relacional i cognitiu de l’infant.
Ho farem des del contacte amorós, respectant els ritmes i les característiques individuals de cada nadó. Recorrent els estadis i les seqüències evolutives motrius naturals dels infants.

Horari
Dijous de 9.30 a 11.30h