27 d’octubre, de 10 a 14h
Preu:
15 euros / taller
40 euros / constel·lar un tema personal (taller inclòs).

Què son les Constel·lacions Familiars?
És una intervenció terapèutica per a resoldre problemes personals i o conflictes amb els altres.
Després d’una constel·lació tenim una comprensió més profunda i més amplia de les inquietuds i dels conflictes, i això aporta una nova mirada del problema i l’enfoca cap a la solució.
La intenció d’una constel·lació és posar ordre en els sistemes principals del individu, família, parella, fills, feina, etc.

Què poden resoldre?

  • Problemes de parella
  • Relació pares- fill
  • Noves formes de família (separacions, divorcis, adopcions, etc.)
  • Assumptes laborals i relació amb els diners
  • Adiccions, malalties, pèrdues i dols
  • Migracions o canvis vitals
  • Prosperitat i èxit personal