PSICOMOTRICITAT SISTÈMICA PER A INFANTS

amb Nardi Ariño i Diana Sanfeliu

La vida i l’aprenentatge dels humans quan som infants s’inicia en un procés essencialment sensorial i motriu, on cos i sentits obren la porta al desenvolupament i a l’aprenentatge.

Què pretenem?

La nostra idea és donar resposta a una necessitat que veiem important atendre en aquests moments amb els infants entre 3 i 7 anys: les inquietuds que despleguen a l’escola i a casa. Sovint trobem algunes actituds i tendències, accions i conductes que costen de gestionar a les aules i a casa. Oferir un espai i una proposta on donar lloc a les inquietuds dels nens atenent globalment el que porten, treballant des del cos i el moviment amb propostes de joc i de construcció de pensament per arribar a proposar noves formes de relacions, altres estratègies, avenços en el camí de cada nen que el facin sentir més segur, més capaç, més competent, més feliç.

Què us oferim?

Oferim un treball sistèmic en essència i també en estructura.

Atenem les necessitats de l’infant, que mirades i enteses com a símptoma de quelcom més gran, han de ser ateses també. L’atenció als infants  és una atenció holística, global, que treballa i acompanya el nen des d’una proposta física  i de moviment i acció i va a treballar no només el seu cos sinó també els seus esquemes interns, la seva personalitat, els seus límits, les seves potencialitats… per conquerir unes maneres d’expressió  i relació favorables i permanents.

Entenem que la vida i l’aprenentatge dels humans quan som infants s’ inicia en un procés essencialment sensorial i motriu, on cos i sentits obren la porta al desenvolupament i a l’aprenentatge.

Si per algun motiu aquest desenvolupament està patint alteracions, endarreriments, nusos… la proposta que us fem va dirigida a treballar en aquest àmbit.

Un altre àmbit que considerem essencial és la presència de mare i pare en l’escenari del treball amb els infants. Els nens pertanyen a una família en la qual neixen, s’hi relacionen i es nodreixen. Tot el que els passa, els passa en el si de la família. El paper, el parer, el sentir, el pensar dels pares ha de tenir un lloc privilegiat per acompanyar el fill i el treball que us proposem. Aquest és el motiu de la proposta d’assessorament psicopedagògic trimestral amb els pares. La primera trobada ens servirà per situar la informació que necessitem sobre el vostre nen o nena i saber qui sou, alhora que servirà per explicar-vos que pretenem i com ho farem. Les trobades trimestrals tenen l’objectiu d’anar posant en comú el progrés personal de l’infant i anar avançant en les qüestions que us inquietin o vulgueu compartir.

Un tercer espai que té un valor afegit a la proposta és la possibilitat de treballar des del punt de vista terapèutic els aspectes que puguin anar sorgint de l’acompanyament. Com a adults, com a persones, com a pares, ens neguem sovint el dret i el privilegi de mirar-nos, d’escoltar-nos, d’atendre’ns… Els fills poden ser mirats amb més intensitat si com a adults nosaltres també ens mirem i ens cuidem. El treball terapèutic des de les constel·lacions familiars, individuals o en grup, és una eina de les més potents que actualment coneixem per a atendre les necessitats emocionals i personals.

Les professionals que participem de la proposta ens coordinem per tal de donar una resposta ajustada al progrés de cada infant i cada família.

Característiques del servei
 • L’abordatge es farà des de diferents vessants:
 • Psicomotricitat (línia Bernard Aucouturier).
 • Pedagogia sistèmica (línia Bert Hellinger).
 • Massatge infantil (Vimala Schneider).
Les professionals

El servei està format per:

 • La psicopedagoga, que rebrà a les famílies en una primera entrevista individual per iniciar el treball i donarà atenció trimestral de seguiment a les famílies.
 • La psicomotricista que efectuarà la pràctica amb col·laboració amb una segona psicomotricista realitzaran una hora setmanal de pràctica, i els respectius intercanvis d’informacions amb la psicopedagoga pel treball amb les famílies.
 • La terapeuta sistèmica estarà a disposició de les famílies que ho desitgin.
Les sessions

A les sessions amb els infants es treballen les habilitats i l’expressió comunicativa a través del joc individual, compartit i cooperatiu, envoltats d’un clima acollidor.

S’acompanya a l’infant en un desenvolupament saludable de les seves capacitats contemplant la seva singularitat i la seva globalitat corporal, des del fer, el sentir i el pensar; en relació al seu entorn  immediat, familiar, escolar i social.

Els objectius de la sessió, contemplant la metodologia Aucouturier i el paradigma de la pedagogia sistèmica, són a grans trets:

· Reconèixer la pròpia identitat:

1. Pertinença: D’on vinc, qui sóc, com sóc…

 • Assimilar rituals i normes.
 • Potenciar la pròpia capacitat.
 • Organitzar-se amb els conceptes espai- temporals (orientació, ubicació).
 • Conèixer el material i descobrir les diferents possibilitats de joc.
 • Adquirir gradualment la pròpia autonomia a través del moviment i la coneixença del propi cos (els límits i les habilitats).
 • Establir processos de socialització a través del joc compartit i l’expressió comunicativa.

2. Jerarquia: quin lloc ocupo dins el grup d’amics, com em situo …

3. Equilibri entre donar i rebre: relacions de joc, el fet de compartir joguines i espais, rols simbòlics…

· Donar significat al propi joc:

1. Amb les diferents intervencions d’acompanyament, facilitar l’assimilació de les pròpies descobertes en el procés individual de cada infant.

2. A través de l’expressió oral i plàstica (representació) oferir que puguin expressar i assimilar el propi recorregut de creixement (processos dels diferents estadis maduratius i dels estats de pertinença, jerarquia i equilibri).

La sessió s’estructura en tres moments:

1. En el ritual d’entrada

 • El dispositiu temporal: inici dels jocs
 • El lloc que s’ocupa
 • La presencia dels absents
 • Les normes
 • La consciència corporal
 • L’ordre sistèmic

2. Durant el temps de jocs

 • El dispositiu temporal: temps de jocs
 • La disposició espacial i dels materials
 • Els jocs: presimbòlic, simbòlic, de construccions…
 • El fet de posar paraula  a les accions de joc
 • La intervenció
 • L’estratègia de rodeig
 • La mediació de conflictes
 • La disponibilitat d’ajuda per part del    psicomotricista (l’amic simbòlic)
 • L’acollida i l’escolta
 • L’ordre sistèmic

3. En  el ritual de sortida; moment de  retorn a la calma i de l’expressió oral o plàstica

 • El dispositiu temporal: final dels jocs
 • Recollir
 • La història parlada
 • El dibuix
 • El modelat
 • Les construccions
 • La relaxació
 • L’ordre sistèmic

Psicomotricista:
Nardi Ariño

Psicopedagoga:
Diana Sanfeliu

Horaris:
Dimarts i dimecres
a la tarda