La vida i l’aprenentatge dels humans quan som infants s’inicia en un procés essencialment sensorial i motriu, on cos i sentits obren la porta al desenvolupament i a l’aprenentatge.

La nostra idea és donar resposta a una necessitat, que veiem important atendre en aquests moments, amb els infants entre 3 i 9 anys: les inquietuds que despleguen a l’escola i a casa. Sovint trobem algunes actituds i tendències, accions i conductes que costen de gestionar a les aules i a la llar. Volem oferir un espai i una proposta on donar lloc a les preocupacions dels nens atenent globalment el que porten, treballant des del cos i el moviment amb propostes de joc i de construcció de pensament per arribar a proposar noves formes de relacions, altres estratègies, avenços en el camí de cada nen que el facin sentir més segur, més capaç, més competent, més feliç.

 

Oferim un treball sistèmic en essència i també en estructura.

Atenem les necessitats de l’infant, que mirades i enteses com a símptoma de quelcom més gran, han de ser ateses també. L’atenció als infants és una atenció holística, global, que treballa i acompanya el nen des d’una proposta física i de moviment i acció i va a treballar no només el seu cos sinó també els seus esquemes interns, la seva personalitat, els seus límits, les seves potencialitats… per conquerir unes maneres d’   expressió i relació favorables i permanents.

Entenem que la vida i l’aprenentatge dels humans quan som infants s’ inicia en un procés essencialment sensorial i motriu, on cos i sentits obren la porta al desenvolupament i a l’aprenentatge.

Si per algun motiu aquest desenvolupament està patint alteracions, endarreriments, nusos… la proposta que us fem va dirigida a treballar en aquest àmbit.

Un altre àmbit que considerem essencial és la presència de mare i pare en l’escenari del treball amb els infants. Els nens pertanyen a una família en la qual neixen, s’hi relacionen i es nodreixen. Tot el que els passa els passa en el si de la família. El paper, el parer, el sentir, el pensar dels pares ha de tenir un lloc privilegiat per acompanyar el fill i el treball que us proposem. Aquest és el motiu de la proposta d’assessorament psicopedagògic mensual amb els pares. La primera trobada ens servirà per situar la informació que necessitem sobre el vostre nen o nena i saber qui sou, alhora que servirà per explicar-vos que pretenem i com ho farem. Les trobades mensuals tenen l’objectiu d’anar posant en comú els progrés personal de l’infant i anar avançant en les qüestions que us inquietin o vulgueu compartir.

Un tercer espai que té un valor afegit a la proposta és la possibilitat de treballar des del punt de vista terapèutic els aspectes que puguin anar sorgint de l’acompanyament al llarg del treball. Com a adults, com a persones, com a pares, ens neguem sovint el dret i el privilegi de mirar-nos, d’escoltar-nos, d’atendre’ns… Els fills poden ser mirats amb més intensitat si com a adults nosaltres també ens mirem i ens cuidem. El treball terapèutic des de les constel·lacions familiars, individuals o en grup, és una eina de les més potents que actualment coneixem per a atendre les necessitats emocionals i personals.

Les professionals que participem de la proposta ens coordinem per tal de donar una resposta ajustada al progrés de cada infant i cada família.

 

Objectius per als infants:

 • Proporcionar un context de seguretat i confiança on puguin enriquir-se de la seva singularitat.
 • Afavorir el coneixement i el domini del cos explorant les seves possibilitats sensoriomotrius.
 • Explorar l’espai i el temps a través del joc.
 • Reafirmació mitjançant la capacitat de fer i avançar en el procés d’autonomia quan juga en el grup d’infants.
 • Afavorir el joc simbòlic a partir de les situacions comunicatives amb els altres infants o  amb l’adult de referència (psicomotricista).
 • Gaudir jugant amb els infants.
 • Identificar la pròpia experiència viscuda en el joc i  representar-la per mitjà d’altres llenguatges expressius.

 

Objectius per als pares:

 • Aprofundir en la realitat dels pares – mares com a primers educadors.
 • Donar facilitat als pares- mares en el seu saber fer, des de la seva pràctica i el sentit comú.
 • Compartir amb el fill/a el significat de l’ experiència dels jocs.
 • Des-dramatitzar els conflictes quotidians, gestionant-los des d’una altra posició, possibilitant una altre mirada.
 • Ser capaços, en una situació de conflicte, d’adaptar la pròpia actuació, de manera gradual i flexible, evolutiva.
 • Anar percebent els significats que les coses poden tenir per a l’ infant, tot respectant la seva personalitat singular i basant-se en això. Afavorir la relació, donant-li una visió positiva de si mateix i del seu mon.
 • Acollir i acceptar la manera expressiva de l’ infant amb un compromís emocional per poder donar significat a una nova manera comunicativa tot establint límits significatius i reconstituents.
 • Facilitar la comunicació i l’ intercanvi entre les diferents famílies que vulguin gaudir del servei.

 

Inclou:

 • 1 hora a la setmana.
 • Entrevista de primer contacte.
 • Una reunió per trimestre amb la psicopedagoga.
 • Per a nens de 3 a 9 anys.
 • Grups reduïts, màxim 6 infants.

 

Horari
Dimarts, dimecres o divendres
De 17.00 a 18.00 h o de 18.15 a 19.15 h

 

EQUIP PROFESSIONAL

Psicomotricista: Nardi Ariño
Psicopedagoga: Diana Sanfeliu
Col·laboració: Montse Gigante