Estimar-se a un mateix és el començament d’una aventura que dura tota la vida.
Òscar Wilde

Espais de trobada amb un mateix des de la mirada de l’educació emocional sistèmica

SEER proposem un espai vivencial d’autoconeixement
i desenvolupament personal. Ens regalem un moment personal posant en joc diferents elements de l’educació emocional i la mirada sistèmica.

Format
Càpsules tipus taller pensat per poder compartir tres hores de treball i conversa amb un mateix i en grup. Proposta que acull la possibilitat de realitzar tot l’itinerari de continuïtat de les cinc càpsules i també la possibilitat de realitzar sessions de manera puntual.

Objectiu
· Conèixer els conceptes claus de la dimensió emocional.
· Prendre consciència de la rellevància de l’educació socio- emocional en el desenvolupament saludable d’un mateix.
· Entrenar habilitats personals i socials que afavoreixin la gestió emocional en diferents àmbits i situacions de la vida.
· Desenvolupar habilitats personals i socials que facilitin l’empoderament.

Mètode
S’utilitza la metodologia interactiva i vivencial: Metodologia VRT (Vivència – Reflexió – Transferència) on, a partir de dinàmiques i activitats es presenten els diferents continguts teòrics oferint eines per la reflexió i la transferència fora del context formatiu.

Càpsules
Càpsula 1 / 27 setembre 

Caminant per la dimensió emocional
Presentació i aprofundiment en conceptes clau de la dimensió emocional que faciliten la connexió amb el centre d’un mateix i la vivència de les situacions de la vida des del benestar.
Càpsula 2 / 25 octubre 
Quina és la meva emoció base?
Taller de treball per mirar i revisar quina és l’emoció base amb la que ens situem per viure la vida. Dinàmica que s’enfoca a la gestió i el trànsit pel mapa emocional.
Càpsula 3 / 29 novembre
Tot el que es pot fer amb una emoció
En aquesta càpsula coneixerem i viurem les diferents possibilitats que disposem per viure i donar resposta a les emocions.
Càpsula 4 / 24 gener 
Jo i els meus sistemes
A partir de la mirada sistèmica i dels Ordres de l’Amor, treball de consciència i revisió de com ens situem en relació als diferents sistemes –família, feina…
Càpsula 5 / 21 febrer 
Empoderament
Sessió encaminada a connectar amb les pròpies fortaleses. A partir del món simbòlic es traçaran relacions amb la informació de l’inconscient per tal de facilitar la connexió amb la millor versió d’un mateix.

 

Horari : 
1 divendres al mes, tarda de 18:00 a 21:00
Grup limitat a 15 persones per ordre d’inscripció

Pròxims tallers:
diumenge 15 de desembre i 26 de gener del 2020

Preu:
225€ / 5 càpsules
50 € / 1 càpsula

Formador:

Carles Porrini Cubells

Llicenciat en Pedagogia, Mestre d’Educació Especial, Educació per la Ciutadania i Valors (UB) i Pedagogia Sistèmica Multidimensional (Institut Gestalt). Formació en Constel·lacions Familiars (Espiral 108). Responsable i soci de l’equip SEER: Salut i Educació Emocional desenvolupant projectes i formacions d’Educació Emocional i Sistèmica.