Formació psicomotricitat sistèmica. 1r curs. Curs 2023-2024

Segona promoció Anida

Anida és una proposta de treball psicomotriu i sistèmica que, des del treball global del cos i l’acompanyament a la família atén el desenvolupament afectiu i motriu dels infants.

Al llarg del treball compartit els darrers 7 anys, hem creat un mètode efectiu que combina el coneixement i la pràctica de la psicomotricitat i la pedagogia sistèmica. 

A qui va dirigida la formació?

A psicomotricistes, mestres i/o educadors que desitgin enriquir i complementar la seva pràctica professional a partir d’una proposta original. També pels qui coneguin o utilitzin la psicomotricitat com a eina.

Objectius

  • Coneixement de la relació entre psicomotricitat i la mirada sistèmica.

  • Aproximació al mètode Anida.

  • Aprofundiment del coneixement de la pròpia història i el propi cos per millorar les pràctiques psicomotrius amb infants.

Mòduls

MÒDUL 1 >> 30 de setembre 2023
L’ESPAI DE SEGURETAT
La sala i els element de joc. Creació de camp. Els ordres de l’amor i les dimensions sistèmiques en el treball psicomotriu.

MÒDUL 2 >> 21 d’octubre
IDENTITAT 1
El jo personal i el jo corporal, pertinença i ordre del psicomotricista sistèmic. 

MÒDUL 3 >> 18 de novembre
IDENTITAT 2
Etapes evolutives, pertinença,  entrevista i genograma.

MÒDUL 4 >> 10 de febrer
TIPUS DE JOCS. ETAPES EVOLUTIVES, 0-12
El cos vivenciat. Treball del símptoma. Dimensió intergeneracional, intrageneracional i transgeneracional. 

MÒDUL 5 >> 9 de març
EVOLUCIÓ I CREIXEMENT
Evolució dels jocs. Adolescència, Joventut. Genograma

MÒDUL 6 >> 13 d’abril
LA PRÒPIA IDENTITAT. L’ADULT
Genograma. Entrevista sistèmica. Joc simbòlic.

MÒDUL 7 >> 4 de maig
ROLS I PERSONATGES
Dimensió transgeneracional. Implicacions sistèmiques. 

MÒDUL 8 >> 8 de juny
EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ
Pràctica de casos.  Aplicacions i  visió del teu projecte.
Treball amb les famílies. Moviments sistèmics i devolucions.

DIRECCIÓ:
Nardi Ariño i Diana Sanfeliu

PREU:

975€ comptat:
150 € inscripció + 825 € fins el 30/09/23

1.075€ a terminis:
150€ inscripció + 463 € 30/09/23 + 462 € 9/03/24

Una vegada iniciat el curs no hi haurà opció a la devolució de l’import per baixa.

HORARIS i DATES:

Dissabtes de 10 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h

2023: 30 de setembre, 21 d’octubre i 18 de novembre

2024: 10 de febrer, 9 de març, 13 d’abril, 4 de maig i 8 de juny

Descarrega’t el programa en PDF