Recuperar i recordar l’impuls natural vers la vida i la salut
és l’intent principal d’aquesta teràpia energètica complementària,
que cerca restablir l’equilibri.

Considerant la visió holística de l’ésser humà i per facilitar, millorar i aprofundir en el procés de curació, s’utilitzen tres enfocaments complementaris o independents. La incidència de les tècniques utilitzades es realitza sobre el sistema físic/energètic, sobre el sistema emocional/aural i/o sobre el sistema mental.

Per al sistema físic/energètic s’utilitzen principalment exercicis de QiGong complementats amb indicacions per impulsar a la persona a implicar-se activament en el seu propi treball, transformant l’àmbit material i per tant assolint un nou estat físic durador.

El sistema emocional/aural és tractat amb tècniques que inclouen ablucions aurals, acupuntura subtil, tractament dels txakres i utilització de pranas.

La modulació de les nostres emocions, amb aquestes actuacions, milloren el benestar de la persona i en conseqüència equilibren el seu sentir personal.

La manera en què processem i ens identifiquem amb els nostres patrons mentals configura el nostre present.

El tercer element de la teràpia utilitza l’astrologia com a referència per entendre i canviar, si cal, els nostres circuits mentals, aprenent i experimentant com de flexible i important és el nostre pensament sobre el nostre esdevenir.

El terapeuta facilita eines per a què el pacient assumeixi i modifiqui les seves actituds i s’impliqui en millorar la seva salut participant activament en la transformació i en la cerca de l’equilibri.

Josep Ayet Puigarnau

Hores concertades